รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ในวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ในวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565

ดาวโหลด!!!  ประกาศรับสมัครสอบ  อ.เทคนิคพื้นฐาน

ดาวโหลด!!!  ใบสมัครพนักงานตามสัญญา

 


อ่าน 77 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
18/06/2565 ลงวันที่
วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เยียมชมทั้งหมด
ข้อมูลสถานประกอบการ