วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องดอกคูน อาคารบริหารธุรกิจ
ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 49 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
19/05/2565 ลงวันที่
วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เยียมชมทั้งหมด
ข้อมูลสถานประกอบการ