12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ภาพ/ข่าว: อ.กัญญาภัทร จิตมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อ่าน 39 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
19/05/2565 ลงวันที่
วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เยียมชมทั้งหมด
ข้อมูลสถานประกอบการ