คณะผู้บริหารวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย นางจุฆามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่จากพระผู้ใหญ่และผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ


อ่าน 335 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
11/04/2565 ลงวันที่
วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เยียมชมทั้งหมด
ข้อมูลสถานประกอบการ