ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ

                  สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 

                  คุณวุฒิปริญญาโท   ดังรายละเอียดเอกสารแนบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยธาตุพนม

                  042-540442

                  042-540443

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรับสมัครพนง.ตามสัญญา(อาจารย์สาขาพื้นฐาน).pdf)ประกาศสมัคร อาจารย์พื้นฐานประยุกต์20 มิ.ย. - 19 ก.ค. 2562293 kB93

ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ

                  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                  คุณวุฒิปริญญาตรี

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยธาตุพนม

                  042-540442

                  042-540443

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศ.รับสมัครอาจารย์สาขาชอ.วุฒิป.ตรี.pdf)ประกาศสมัคร อาจารย์สาขาอิเล็กทรอนิกส์17 มิ.ย. - 19 ก.ค. 2562409 kB19

 

          ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยธาตุพนม

โทร 042-540443, 042-540443

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Teacher Electronic.pdf)ประกาศรับสมัคร อาจารย์อิเล็กทรอนิกส์29 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562625 kB64

 

          ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา  สาขาวิชาช่างยนต์

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยธาตุพนม

โทร 042-540443, 042-540443

          ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ สาขาวิชาช่างยนต์

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยธาตุพนม

โทร 042-540443, 042-540443

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศ.รับสมัครบุคคล.อาจารย์(ชย).pdf)ประกาศสมัคร อาจารย์ช่างยนต์1 เม.ย. - 30 เม.ย.2562283 kB29