บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 


อ่าน 140 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
05/04/2566 ลงวันที่