ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคคลกร วิทยาลัยธาตุพนม ทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565


อ่าน 142 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
25/07/2565 ลงวันที่