สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#ระดับอาชีวศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ 14 ถึง - 30 พฤษภาคม2565
กรอกใบสมัครออนไลน์ :
.
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า
สาขาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจทัล สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่จบม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า) 
     ระดับปวช.เรียน​ฟรี​ตาม​นโยบาย​รัฐบาล
     มีทุนการศึกษา​ให้เปล่า​มากมาย​ และมีกองทุนให้กู้ยืม​เพื่อการศึกษา​ (กยศ.)​ทุกระดับชั้น
ระดับปวส.ได้ฝึกประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัทที่ทำความร่วมมือ (mou) กับมหาวิทยาลัย
.
รายงานตัวที่วิทยาลัยธาตุพนม
.
รายละเอียดเพิ่มเติม อ.ศศิธร แสงจำรัสชัยกุล โทร 089-5775441

 
 

อ่าน 498 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
16/04/2565 ลงวันที่