18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. งานบริการวิชาการ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้ม


อ่าน 66 ครั้ง
นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง
14/04/2565 ลงวันที่
วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เยียมชมทั้งหมด
ข้อมูลสถานประกอบการ