รอบรั้ววิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

     
 

📣📣📣 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป